BERNAME / ROJDEME

2012-07-25-ROJDEMA MEDYA

25 TÓrmeh 2012 «arşem

2012-07-11-ROJDEME MEDYA

11 TÓrmeh 2012 «arşem

2012-05-30-ROJDEME MEDYA

30 Gulan 2012 «arşem