BERNAME / REWSA HEWAY 

2017-07-04- REWSA HEWAYE - 04-28.mp3

04 TÓrmeh 2017 SÍşem

2015-04-12-REWSA HEWAYE -04.mp3

12 NÓsan 2015 Yekşem

2015-04-08-REWSA HEWAYE -05,21.mp3

08 NÓsan 2015 «arşem

2015-04-01-REWSA HEWAYE .mp3

01 NÓsan 2015 «arşem

2015-03-23-REWSA HEWAYE.mp3

23 Adar 2015 Duşem

2015-03-19- REWSA HEWAYE .mp3

19 Adar 2015 PÍncşem

2015-03-16- REWSA HEWAYE .mp3

16 Adar 2015 Duşem

2015-03-12-REWSA HEWAYE-05.mp3

12 Adar 2015 PÍncşem

2015-03-10-REWSA HEWAYE.mp3

10 Adar 2015 SÍşem

2015-03-09-REWSA HEWAYE-.mp3

09 Adar 2015 Duşem

2015-03-05-REWSA HEWAYE .mp3

05 Adar 2015 PÍncşem

2015-02-12-REWSA HEWAYE-PENCSEM .mp3

12 Sibat 2015 PÍncşem