BERNAME / XWESERIYA DEMOKRATIK

2011-02-27-XWESERIYA DEMOKRATIK

28 Sibat 2011 Duşem

2011-02-20 - XWESERIYA DEMOKRATIK

21 Sibat 2011 Duşem