BERNAME / REWIYEN DILER

2012-08-29-REWIYEN DILER

29 Tebax 2012 arşem

2012-02-22-REWIYEN DILER

22 Sibat 2012 arşem

2012-02-8-REWIYEN DILER.mp3

08 Sibat 2012 arşem

2011-12-28-REWIYEN DILER.mp3

28 Kann 2011 arşem

2011-11-30-REWIYEN DILER

30 Mijdar 2011 arşem

2011-11-08-REWIYEN DILER

09 Mijdar 2011 arşem

2011-11-02-REWIYEN DILER

02 Mijdar 2011 arşem